ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ: Τμήμα Ενηλίκων (Γήπεδo 2)

20:30

Κάθε Παρασκευή Από

3 Οκτωβρίου 2014

έως

30 Ιουνίου 2015