ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ: Τμήμα Ενηλίκων (Γήπεδα 1&2)

21:30

Κάθε Δευτέρα Από

29 Σεπτεμβρίου 2014

έως

30 Ιουνίου 2015