ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ: Τμήμα Ενηλίκων (Γήπεδα 1 & 2)

21:30

Κάθε Τρίτη Από

30 Σεπτεμβρίου 2014

έως

30 Ιουνίου 2015