ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ: Τμήμα Ακαδημιών (Γήπεδο 3) (9-12)

19:30

Κάθε Παρασκευή Από

24 Οκτωβρίου 2014

έως

1 Ιουλίου 2015