ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ: Τμήμα Ακαδημιών (Γήπεδο 2) (13-15)

18:30

Κάθε Τρίτη Από

30 Σεπτεμβρίου 2014

έως

30 Ιουνίου 2015