ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ: Τμήμα Ακαδημιών (Γήπεδο 2) (13-15)

18:30

Κάθε Παρασκευή Από

3 Οκτωβρίου 2014

έως

30 Ιουνίου 2015