ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ: Τμήμα Ακαδημιών (Γήπεδο 1) (9-11)

18:30

Κάθε Παρασκευή Από

3 Οκτωβρίου 2014

έως

30 Ιουνίου 2015