ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ: Αγωνιστικό Τμήμα (Γήπεδα 1,2,3)

15:30

Κάθε Δευτέρα Από

29 Σεπτεμβρίου 2014

έως

30 Ιουνίου 2015