ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ: Αγωνιστικό Τμήμα (Γήπεδα 1,2,3)

15:30

Κάθε Παρασκευή Από

3 Οκτωβρίου 2014

έως

30 Ιουνίου 2015