ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ: Τμήμα Ενηλίκων (Γήπεδα 1 & 2)

20:30

Κάθε Δευτέρα Από

29 Σεπτεμβρίου 2014

έως

30 Ιουνίου 2015