ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ: Τμήμα Ενηλίκων (Γήπεδα 1&2)

20:30

Κάθε Τρίτη Από

30 Σεπτεμβρίου 2014

έως

30 Ιουνίου 2015