ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ: Τμήμα Ενηλίκων (Γήπεδα 1 & 2)

20:30

Κάθε Τετάρτη Από

1 Οκτωβρίου 2014

έως

30 Ιουνίου 2015