ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ: Τμήμα Ακαδημιών (Γήπεδο 3) (9-12)

19:30

Κάθε Τετάρτη Από

22 Οκτωβρίου 2014

έως

1 Ιουλίου 2015