ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ: Τμήμα Ακαδημιών (Γήπεδο 1) (7-9)

17:30

Κάθε Τετάρτη Από

1 Οκτωβρίου 2014

έως

30 Ιουνίου 2015