ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ: Τμήμα Ακαδημιών (Γήπεδο 1) (12-15)

19:30

Κάθε Τετάρτη Από

1 Οκτωβρίου 2014

έως

30 Ιουνίου 2015